HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

VI HAR BARA EN PLANET
ATT DRICKA WHISKY PÅ

Den ska dessutom räcka till en hel del andra saker som också är viktiga. Därför måste frågorna kring hållbarhet vara centrala. För oss och för alla som använder jordens resurser.

Vi har samma attityd till hållbarhet som vi har till whiskyproduktion: Tänk om det går att göra det bättre genom att tänka på ett nytt sätt? Tänk om det går att göra whisky med mindre negativ påverkan på miljön? Självklart går det!

Vi började med att designa destilleriet för att vår tillverkningsprocess ska ge ett minimalt miljömässigt fotavtryck. Det är vi stolta över. Men hållbarhet är en stor och komplex fråga som spänner över en lång kedja av aktiviteter, från odlingen av råvaror till valet av förpackningar och transporter. Vi har därför bestämt oss för att ta hjälp med att reda ut vad som verkligen har en miljöpåverkan i hela vår verksamhet – från ax till…whisky. Först därefter kan vi skapa en riktigt bra plan för förbättring. Vår ambition är också att öppet och ärligt redovisa det arbetet. Vi ser det som ett led i vår ständigt pågående kamp för att skapa en ännu bättre whisky.

 

Här är några exempel på vad vi gör redan idag:

Vår energi för destillering kommer från fjärrvärmenätet. Vi får in hetvatten till vår process och efter att vi har tagit ut vårt behov returneras det fortfarande heta vattnet till nätet för att värma hem och kontor.

 

Energin vi köper från fjärrvärmenätet kommer från förnyelsebara energikällor. Vi eldar ingen olja i vår produktion.

 

Destilleringen sker under vakuum. Valet att bygga pannor för destillation under vakuum handlade främst om att det ger en bättre sprit. Men det har också den fördelen att vi sänker kokpunkten vilket i sin tur gör processen betydligt mindre energikrävande.

 

Destillationsprocessen värmer luften i destilleriet. Den varma luften från destilleriet leds också in i lagret för att värma lokalen under vintern.

Vi återvinner energi i så stor utsträckning som möjligt. Tanken är att ingen värme som tillförs eller skapas i destilleriet ska slösas bort. Ett exempel är att spillvärmen från våra spritpannor används för att drifta våra mäskpannor och vårt bryggverk.

 

Vi använder ett öppet kyltorn som nyttjar våra låga svenska utomhustemperaturer för kylning.

 

Vår drav hämtas av en lokal bonde som använder den som djurfoder.

 

De rester som blir kvar efter destillering, dranken, används för att producera biogas.

 

Jäskarens kylmantlar används för att värma vatten som därefter nyttjas i andra steg i tillverkningsprocessen.